Υδραυλικοί κύλινδροι-βραχίονας, βραχίονας, κύλινδρος κάδου